Odredbe i uvjeti
Zadnje ažuriranje: 16. srpnja 2023

Pažljivo pročitajte ove uvjete prije korištenja naše usluge.

Tumačenje i definicije
Tumačenje
Riječi čije je početno slovo veliko imaju značenja definirana pod sljedećim uvjetima. Sljedeće definicije imaju isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije
Za potrebe ovih Uvjeta i odredbi:

Pridruženo društvo znači subjekt koji kontrolira, kontrolira ga ili je pod zajedničkom kontrolom sa stranom, pri čemu “kontrola” znači vlasništvo nad 50% ili više dionica, vlasničkog udjela ili drugih vrijednosnih papira koji imaju pravo glasa pri izboru direktora ili drugog organa upravljanja .

Država se odnosi na: Hrvatsku

Tvrtka (u ovom se Ugovoru naziva ili “Tvrtka”, “Mi”, “Nas” ili “Naš”) odnosi se na 365Sport4U j.d.o.o., Donji Desinec 54, 10450 Jastrebarsko.

Uređaj označava svaki uređaj koji može pristupiti Usluzi, poput računala, mobilnog telefona ili digitalnog tableta.

Usluga se odnosi na web stranicu.

Odredbe i uvjeti (koji se nazivaju i “Uvjeti”) znače ove Odredbe i uvjete koji čine cjelokupni ugovor između Vas i Društva u vezi s korištenjem Usluge. Ovaj ugovor o Uvjetima i odredbama izrađen je uz pomoć Generatora uvjeta i odredbi.

Usluga društvenih medija treće strane znači sve usluge ili sadržaj (uključujući podatke, informacije, proizvode ili usluge) koje pruža treća strana, a koje Usluga može prikazati, uključiti ili učiniti dostupnima.

Web stranica se odnosi na DJEČJE NOGOMETNE TURNIRE, dostupna na https://djecjinogomet.com/

Vi označavate pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili tvrtku ili drugu pravnu osobu u ime koje ta osoba pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

Priznanje
Ovo su Uvjeti i odredbe koji reguliraju korištenje ove usluge i ugovor koji vrijedi između Vas i Društva. Ovim Uvjetima utvrđena su prava i obveze svih korisnika u vezi s korištenjem usluge.

Vaš pristup i korištenje usluge uvjetovani su vašim prihvaćanjem i poštivanjem ovih Uvjeta i odredbi. Ovi Uvjeti i odredbe odnose se na sve posjetitelje, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Uslugu.

Pristupom ili korištenjem usluge suglasni ste biti vezani ovim Uvjetima i odredbama. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ovih Uvjeta i odredbi, ne možete pristupiti Usluzi.

Izjavljujete da ste stariji od 18 godina. Tvrtka ne dopušta osobama mlađima od 18 godina korištenje usluge.

Vaš pristup i korištenje usluge također je uvjetovano vašim prihvaćanjem i usklađenošću s Politikom privatnosti Društva. Naša Pravila o privatnosti opisuju naša pravila i postupke o prikupljanju, korištenju i otkrivanju vaših osobnih podataka kada koristite aplikaciju ili web mjesto i govori vam o vašim pravima na privatnost i kako vas zakon štiti. Pažljivo pročitajte našu Politiku privatnosti prije korištenja naše usluge.

Veze na druge web stranice
Naša usluga može sadržavati poveznice na web stranice ili usluge trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Društva.

Tvrtka nema nadzor nad sadržajem, pravilima o privatnosti ili praksama web stranica ili usluga trećih strana i ne preuzima odgovornost za njih. Nadalje potvrđujete i slažete se da Tvrtka neće biti odgovorna ili odgovorna, izravno ili neizravno, za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan ili navodno uzrokovan korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili putem bilo koje takve web stranice ili usluge.

Toplo Vam savjetujemo da pročitate odredbe i uvjete te pravila o privatnosti svih web stranica ili usluga trećih strana koje posjećujete.

Raskid
Možemo prekinuti ili obustaviti vaš pristup odmah, bez prethodne obavijesti ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući bez ograničenja ako prekršite ove Uvjete i odredbe.

Nakon raskida, Vaše pravo korištenja Usluge će odmah prestati.

Ograničenje odgovornosti
Bez obzira na bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti, cjelokupna odgovornost Društva i bilo kojeg od njegovih dobavljača prema bilo kojoj odredbi ovih Uvjeta i Vaš isključivi pravni lijek za sve gore navedeno bit će ograničeni na iznos koji ste stvarno platili putem Usluge ili 100 USD ako niste ništa kupili putem Usluge.

U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, ni u kojem slučaju Tvrtka ili njezini dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakve posebne, slučajne, neizravne ili posljedične štete (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štete zbog gubitka dobiti, gubitka podataka ili druge informacije, za prekid poslovanja, za osobne ozljede, gubitak privatnosti koji proizlazi iz ili je na bilo koji način povezan s korištenjem ili nemogućnošću korištenja usluge, softvera treće strane i/ili hardvera treće strane koji se koristi s uslugom, ili inače u vezi s bilo kojom odredbom ovih Uvjeta), čak i ako je tvrtka ili bilo koji dobavljač