9.Međunarodni dječji nogometni turnir CRIKVENICA CUP 2022 – Crikvenica-Novi Vinodolski-Hreljin-Tribalj-Jadranovo, 09.-12.06.2022

Brojke govore

9.Međunarodni dječji nogometni turnir CRIKVENICA CUP 2023 – Crikvenica (HR) 09-12.06.2022

Zemalja
Igrača
Ekipa
Utakmice