imprint, webdesign, law-695764.jpg

Impressum


365Sport4U j.d.o.o.
Donji Desinec 54
10450 Jastrebarsko
Telefon: +385 99 7245671
Email: djecjinogomet@gmail.com

Predstavljen od:
Nenad Gugec
Upisano u trgovački registar.
Registarski sud: 87158313253
Matični broj: 05521955
PDV ID: HR87158313253
Identifikacijski broj poreza na promet prema §27a zakona o porezu na promet:
HR87158313253
Obavijest prema Uredbi o online rješavanju sporova

Prema primjenjivom zakonu, dužni smo obavijestiti potrošače o postojanju European Online
Platforma za rješavanje sporova koja se može koristiti za rješavanje sporova bez

da mora biti uključen sud. Za postavljanje platforme je europska
Odgovorna komisija. Europsku platformu za online rješavanje sporova možete pronaći ovdje:
http://ec.europa.eu/odr. Naš email je: djecjinogomet@gmail.com
Međutim, želimo istaknuti da nismo spremni sudjelovati u postupku rješavanja sporova u okviru
za sudjelovanje u europskoj platformi za online rješavanje sporova. Molimo koristite naš da nas kontaktirate
iznad email i broj telefona.
Disclaimer – pravne informacije

§ 1 Upozorenje o sadržaju
Besplatan i slobodno dostupan sadržaj ove web stranice kreiran je s najvećom mogućom pažnjom.
No, pružatelj ove web stranice ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost i pravodobnost informacija
osigurao besplatne i slobodno dostupne novinarske vodiče i vijesti. imenom
Označeni prilozi daju mišljenje dotičnog autora, a ne uvijek mišljenje autora
opet davatelj. Jednostavno pozivanje besplatnog i slobodno dostupnog sadržaja ne rezultira ničim
Između korisnika i davatelja postoji ugovorni odnos, u koliko nema
Namjera pružatelja da bude pravno obvezujuća.

§ 2 Vanjske poveznice
Ova web stranica sadrži poveznice na web stranice trećih strana (“vanjske poveznice”). Ove web stranice podliježu
Odgovornost dotičnih operatera. Prilikom prvog povezivanja vanjskih poveznica, pružatelj
sadržaj trećih strana provjerava se radi kršenja zakona. U to vrijeme nije ih bilo
evidentno je kršenje zakona. Ponuditelj nema utjecaja na trenutni i budući dizajn i
na sadržaj povezanih stranica. Postavljanje vanjskih poveznica ne znači da pružatelj
usvaja sadržaj iza reference ili veze. Stalna kontrola vanjskog
Veze nisu razumne za pružatelja usluga bez posebnih referenci na zakonske povrede. Sa znanjem o
Međutim, takve vanjske poveznice bit će odmah izbrisane u suprotnosti sa zakonom.

§ 3 Autorsko pravo i sporedna autorska prava
Sadržaj objavljen na ovoj web stranici podliježe njemačkim autorskim pravima i
sporedna autorska prava. Sve što nije dopušteno njemačkim zakonom o autorskim pravima i pomoćnim zakonima o autorskim pravima
Za korištenje je potrebna prethodna pismena suglasnost davatelja ili odgovarajućeg nositelja prava.
To se posebno odnosi na umnožavanje, obradu, prijevod, pohranu, obradu ili
Reprodukcija sadržaja u bazama podataka ili drugim elektroničkim medijima i sustavima. sadržaj i
Prava trećih strana su označena kao takva. Neovlašteno umnožavanje ili distribucija
pojedinačni sadržaj ili cijele stranice nije dopušteno i kažnjivo je. Samo izrada kopija
i dopušteno je preuzimanje za osobnu, privatnu i nekomercijalnu upotrebu.
Prezentacija ove web stranice u vanjskim okvirima dopuštena je samo uz pisano dopuštenje.

§ 4 Posebni uvjeti korištenja
Što se tiče posebnih uvjeta za pojedinačna korištenja ove web stranice iz prethodno navedenih stavaka
odstupiti, to će biti izričito istaknuto na odgovarajućem mjestu. U ovom slučaju,
posebne uvjete korištenja u svakom pojedinačnom slučaju.